بدنه دانش تحلیل کسب و کار (BABOK) توسط موسسه بین المللی تحلیل کسب و کار یعنی IIBA توسعه داده شده است. این استاندارد چهارچوبی برای تعریف اینکه تحلیل کسب و کار چیست، چه فعالیت‌هایی برای آن باید انجام داد و تکنیک‌ها و شایستگی‌های مرتبط برای انجام فعالیت‌های معرفی شده را ارائه می‌دهد. در استاندارد BABOK (استاندارد بابوک)، فرآیند تحلیلگری کسب و کار اینگونه تعریف شده است:

مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و تکنیک‌ها برای استفاده میان سهامداران و مدیران برای فهمیدن ساختار، سیاست‌ها و فرآیندهای یک سازمان است. خروجی این فرآیند، پیشنهاد راه حل‌هایی است که سازمان را در رسیدن به اهداف خود کمک می‌کند.

به طور ساده، تحلیلگری کسب و کار به سازمان‌ها در شناسایی مسائل و فرصت‌های بهبود کمک می‌کند و راه حل‌های بالقوه را ارزیابی و اعتبارسنجی می‌کند و از صحت اینکه راه حل‌های پیشنهادی منجر به خروجی‌ها و مزایای مورد انتظار می‌شوند، اطمینان حاصل می‌نماید.

استاندارد BABOK، مجموعه‌ای از تکنیک‌ها و روش‌ها را برای تحلیلگران کسب و کار فراهم می‌کند. این استاندارد مهم‌ترین مهارت‌های یک تحلیلگر کسب و کار را توضیح می‌دهد. علاوه بر این، اهداف و ارزش‌هایی که به کمک یک تحلیلگر کسب و کار در سازمان قابل دستیابی هستند را نیز به خوبی توصیف می‌کند. همچنین، راهنمای BABOK مبنای اخذ گواهینامه‌های بین المللی در این حوزه نظیر CBAP و CCBA است.

تحلیل کسب و کار چه کمکی به سازمان می‌کند؟

به تعریف مختصری از تحلیل کسب و کار در بالا اشاره کردیم. در این بخش متوجه خواهید شد که تحلیلگری کسب و کار دقیقاً چه نقاطی از سازمان را هدف‌گیری می‌کند:

 • استقرار اهداف استراتژیک و تعریف شاخص‌های اندازه‌گیری عملکرد؛
 • ارزیابی و تشخیص اینکه چه پروژه‌هایی در سازمان باید دنبال شوند؛
 • تصمیم‌گیری در توسعه قابلیت‌ها برای نشانه‌گیری فرصت‌های بازار و حل مسائل؛
 • اطمینان از اینکه تمامی مدیران و سهامداران، چشم‌انداز مشترک از آنچه نیاز است را دارند؛

محتوای استاندارد BABOK قابلیت بکارگیری در هر بخشی از یک سازمان جهت تسهیل شناسایی راه حل‌ها و پیاده‌سازی آن‌ها دارد؛ چه سازمان در حال بازسازی خود باشد، یا در مرحله رقابت با رقبای خود، یا حتی در حال توسعه یک نرم‌افزار جدید باشد. یک تحلیلگر کسب و کار در حوزه‌ها و صنایع مختلفی مشغول می‌باشند و تعدادی نیز تمرکز خود را در یک صنعت خاص حفظ کرده‌اند.

الزامات و حوزه‌های دانشی استاندارد BABOK

الزامات یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل کسب و کار می‌باشند. الزامات، بیان‌کننده شرایط و قابلیت‌های مورد نیاز سازمان در حل مسائل و بهره‌مندی از فرصت‌ها است. تمرکز BABOK روی شناخت، دسته‌بندی، برقرای ارتباط، ارزیابی و مدیریت الزامات است.

استاندارد BABOK، شش حوزه کاری را توصیف می‌کند:

 • برنامه‌ریزی و کنترل: در این حوزه مشخص می‌شود فعالیت‌های تحلیل کسب و کار چگونه انجام می‌شوند؛
 • استخراج: چگونگی شناسایی و کشف الزامات مشخص می‌گردد؛
 • مدیریت الزامات و ارتباطات: چگونگی سازماندهی و برقراری ارتباط میان الزامات و انتقال به سهامدان مشخص می‌شود؛
 • تجزیه و تحلیل سازمان: نحوه شناسایی نیازمندی‌های سازمان و ارزیابی اینکه کدام مسائل در سازمان ارزش صرف انرژی برای حل کردن دارند؛
 • تحلیل الزامات: ارزیابی الزامات برای فهمیدن اینکه چه چیزهایی برای حل یک مسئله یا بهره‌گیری از یک فرصت نیاز است؛
 • ارزیابی راه حل و اعتبارسنجی: چگونگی ارزیابی راه حل‌های بالقوه با هدف برطرف کردن کمبودهای سازمان و تسهیل بکارگیری آن‌ها است.

استاندارد BABOK، تحلیلگران کسب و کار را با دانش بنیادی برای تحلیل کردن کسب و کار در یک سازمان آشنا می‌کند. استاندارد BABOK در بکارگیری فعالیت‌ها و تکنیک‌ها حالت تجویزی ندارد. برای استفاده از این استاندارد، یک رویکرد یا متدولوژی نیاز دارید تا بتوانید تکنیک‌ها را متناسب با سازمان خود پیاده‌سازی کنید.

گواهینامه‌های تحلیل کسب و کار

همانطور که قبلاً گفته شد، استاندارد BABOK، راهنمای مناسبی برای اخذ گواهینامه‌های بین المللی تحلیلگری کسب و کار از موسسه بین المللی تحلیل کسب و کار یعنی IIBA است:

 • مدرک ECBA: این مدرک پوشش‌دهنده دانش پایه‌ای در مورد رویکردهایی که یک تحلیلگر کسب و کار به آن‌ها نیاز دارد، است؛
 • مدرک CCBA: برای افرادی با 2 الی 3 سال تجربه عملی که میخواهند برای دریافت مسئولیت‌های بزرگتر در این حوزه قدم بر دارند، طراحی شده است.
 • مدرک CBAP: مخاطبان این مدرک افرادی با تجربه بالا در این زمینه است؛
 • مدرک IIBA-CBDA: تمرکز این مدرک روی کاربرانی است که کارهای تحلیلی را مؤثرتر انجام دهند؛
 • مدرک IIBA-AAC: این مدرک بر مبنای تقاضا برای رویکرد چابک و جامعه تحلیلی ارائه شده است. هدف بهبود هماهنگی و همکاری در پروژه‌های تحول است.