مدیریت فرآیندهای کسب و کار یا Business Process Management به اختصار BPM نامیده می‌شود. BPM روشی برای بهبود فرآیندهای کاری بوسیله آنالیز آن‌ها , مدلسازی آن‌ها در سناریوهای مختلف است. این چرخه شامل اجرا جهت بهبود، کنترل و پایش فرآیندهای بهبود داده شده می‌شود.

فرآیندهای کسب و کار مجموعه‌ای از فعالیت‌ها است که برای رسیدن به اهداف سازمانی باید به طور اثربخش انجام شوند. BPM یک فعالیت یکبار انجام نیست، بلکه فعالیتی پیوسته است که جهت بهینه‌سازی و بازمهندسی فعالیت‌ها به طور مداوم باید انجام شود.

مدیریت فرآیندهای کسب و کار برای چه استفاده می‌شود؟

مدیریت فرآیندهای کسب و کار یا BPM

از BPM برای بهبود فرآیندهای کسب و کاری سازمان‌ها و شرکت‌ها استفاده می‌شود. یعنی فرآیندهای کاری شناسایی و مدلسازی می‌شوند تا گلوگاه‌های کشف شود. سپس فعالیت‌هایی که باعث ناکارآمدی کل فرآیند می‌شوند، کشف و حذف یا بهبود می‌یابند. در مدیریت فرآیندها، بی‌نظمی جریان‌های کاری از میان می‌رود و باعث می‌شود سازمان یا شرکت چابک‌تر شود.

هدف سازمان‌هایی که از BPM استفاده می‌کنند به کنترل درآوردن فرآیندهای کاری و بهینه‌سازی پیوسته جریان‌های کاری می‌باشد. به این شکل می‌توانند محصولات و خدمات خود را با کیفیت بیشتر و هزینه کمتر به مشتریان خود برسانند. بنابراین مدیریت فرآیندها ابزاری در اختیار رهبران کسب و کار قرار می‌دهد تا بهترین شیوه انجام کارها را پیدا کنند.

فعالیت های BPM

مدیریت فرآیندهای کسب و کار شامل چندین مرحله یا گام می شود. برخی از متخصصین BPM پنج مرحله شامل طراحی، مدلسازی، اجرا، پایش و بهینه‌سازی را در نظر می‌گیرند. برخی دیگر نیز 6 مرحله شامل آنالیز، مدلسازی، پیاده‌سازی، پایش، مدیریت و اتوماسیون. بدون توجه به اختلاف دیدگاه در تعداد و عناوین مراحل، چرخه عمر به طور کلی شامل موارد زیر است:

  • فرآیندهای کسب و کاری باید طراحی شوند و وضعیت موجود آن‌ها در مقایسه با وضعیت ایده‌آل مشخص شوند؛
  • روش‌های انجام فرآیندها در سناریوهای مختلف باید مدلسازی شوند؛
  • فرآیندها و راه حل‌های بهبود باید پیاده‌سازی شوند که می‌تواند شامل استانداردسازی و مکانیزه کردن فرآیندها باشد؛
  • بهبودها باید پایش شوند؛
  • روند بهبود فرآیندهای کسب و کاری باید ادامه داشته باشد.

کوایدر ارائه دهنده خدمات مشاوره مدیریت فرایندها (BPM) می‌باشد و به سازمان‌ها جهت طراحی و بهبود فرایندهای کسب و کار کمک می‌کند.

اهمیت BPM چیست؟

BPM به رهبران کسب و کار اجازه می‌دهد تا جزئیات و کلیات فرآیندهای مختلفی که در سازمان در حال انجام است را شناسایی کنند؛ آنها را آنالیز کنند و بر پایه استانداردها ارائه شده جهانی بهبود دهند. در واقع بهینه‌سازی فرآیندها معطوف به یک فعالیت خاص در یک فرایند نمی‌شود؛ بلکه همه فعالیت‌ها با یکدیگر دیده و بهینه‌سازی می‌شوند.

پیاده‌سازی یک پروژه BPM می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌ها، حذف خطاها و صرفه‌جویی در زمان شود. پیشنهاد می‌شود سازمان‌ها و شرکت‌ها در پیاده‌سازی پروژه‌های BPM از خدمات مشاوره مدیریت فرآیندهای کسب و کار استفاده نمایند. زیرا می‌توانند با استفاده از تجارب مدیران پروژه و مشاورین به خوبی آن را در سازمان خود پیاده‌سازی نمایند.