مدیریت توسعه کسب و کار چیست و نقش یک مدیر توسعه کسب و کار
مقالات

مدیریت توسعه کسب و کار چیست و نقش یک مدیر توسعه کسب و کار

چند سالی است که بحث مدیریت توسعه کسب و کار در میان اهالی تجارت به موضوعی پرطرفدار تبدیل شده است. شیوع جهانی ویروس کرونا و تحولات جهان در چند سال اخیر، مدیران را به فکر...
Read More
1 2